Equal Money System

The Equal Money System (EMS) is a research and development Project to formulate and investigate responses to general policies that affect the day to day life on Earth as to lifestyle for human, animal and plant. This project is managed and directed under the auspices of the Equal Life Foundation, a Non-Profit Organization, constituted under South African Law, duly audited as per legal requirements. Please support this NPO – either by donating or buying products from our online store.

Economist's Journey to Life

Vote on these Goals

Voting is anonymous.
Comments are moderated.

Sundhedssystem

Det Ligeværdige Penge Systems Sundheds System vil følge Fødevare styrelsen, Styrelsen af Behandling og det Diagnostiske opsyn med Hvert Menneske, Dyr og Plante for at Fremme Udbyttet af Hvert Liv til dets Optimale virke. Dette vil Resultere i Virkelig Videnskab og vil producere en Sund Verden der fokuserer på Forebyggelse som den Bedste Kur.

I like this Goal and agree 100%

Fødevarer

Det Ligeværdige Penge Systems fødevareproduktion vil fokusere på et Effektivt Sund Levevirke for alle med forlænget Levetid som udfald.

I like this Goal and agree 100%

Videnskab

Videnskab i et Ligeværdigt Penge System vil fokusere på Princippet om at Dirigere Livskvaliteten så at alle kan Leve et vedvarende og kvalitetsfuldt Liv

I like this Goal and agree 100%

Uddannelse

Uddannelse i et Ligeværdigt Penge System vil forberede Hvert Menneske til at blive en Selv-Bevidst, Ansvarlig del af den Menneskelige Race der Lever et Tilfredsstillende og Ekstraordinært Liv i Topkvalitet og Lykke. Det Ligeværdige Penge System vil Sikre at Hver Eneste Borger er Effektivt Uddannet til at Leve i Harmoni med Planter, Dyr og Miljøet i sin Helhed.

I like this Goal and agree 100%

Demokrati

Demokrati i et Ligeværdigt Penge System vil rent Praktisk engagere Hver Eneste Borger i Verden til at Stemme på Hvert et Aspekt der vil influere på det Daglige Liv, og ingen Politikker vil have Nogen form for Magt til at træffe Beslutninger. Politikere vil kun Fungere som Administratorer der påvirker Folkets Vilje.

I like this Goal and agree 100%

Energi

Det Ligeværdige Penge System vil reducere brugen af ikke-vedvarende energikilder med 95% ved at fjerne profitmotivet og erstatte det med produktion af effektive produkter af den bedste kvalitet ligeligt tilgængelige for alle, der supplerer energi behov med vedvarende energikilder.

I like this Goal and agree 100%

Frihed

Det Ligeværdige Penge System vil tillade Religiøs Frihed i Forening så længe det ikke begrænser Retten til Liv og Beskyttelse og Ligelig Fordeling af Ressourcer eller hindrer Tilfredsstillelsen, Uddannelsen eller Hvert levende væsens Livsstil på Jorden.

I like this Goal and agree 100%

At Perfektionere Livet

Det Ligeværdige Penge System vil kun tillade objektiv Journalføring og indberetning af Hændelser og af Historiske Begivenheder, fra Udgangspunktet om at lære af Hændelser med Målet om at Perfektionere livskvaliteten for Alle, i at Uddanne og Kritisk Undersøge, hvordan Menneskeheden som en Gruppe Bedst kan Sameksistere med Hinanden og Alle andre Levende Væsener på Jorden.

I like this Goal and agree 100%

Velbefindende

Det Ligeværdige Penge System vil undersøge Menneskers Psykologiske Velvære for at sikre en Livsstil der er Fri fra Frygt. Fokus vil være på at Understøtte Livet til Rent Praktisk at Leve i Tilfredsstillelse og Lykke på Måder, hvor Selvtilfredsstillelse ikke vil Skade noget Levende Væsen eller Miljøet. Dette er for at Sikre fortsættelsen af ​​Jorden som en effektiv Ressource til glæde for Kommende Generationer.

I like this Goal and agree 100%

Teknologi

Det Ligeværdige Penge System vil fokusere på Udviklingen af Informationsteknologi på det Mest Muligt Avancerede Niveau, og opfyldelsen af sådanne teknologier for alle - for at sikre en bæredygtig omdirigering i kravene omkring, for eksempel planter i brugen af papir. Forlagsbranchen vil Flytte til en Elektronisk produktion sammenfaldende med en Ligeværdig Tilgængelighed af ​​Teknologi, der gør det muligt for Hver Person at deltage aktivt og til at Undersøge hver Politik og Beslutning, som påvirker Livet i Almindelighed, med fokus være på en Løsning uden frygt.

I like this Goal and agree 100%

Produktion

I det Ligeværdige Penge System vil produktionen af ​​ALLE Nødvendigheder og Udstyr vil være en del af Pensum for de Videregående Uddannelser der vil fungere som et Konkret Praktikophold. Efter uddannelse, vil alt Arbejde og Forskning der Forbedrer Oplevelsen på Jorden være på Frivillig Basis. Frivillige vil Bidrage til Udviklingen af ​​Topkvalitet i at Perfektionere Livet på Jorden som en del af deres Selvrealisering som Liv - at være i Livets Tjeneste.

I like this Goal and agree 100%

Opdatering

Det Ligeværdige Penge Systems Politiske erklæringer og mål vil blive Ændret fra tid til anden for at Opnå den Størst mulige Effekt i Politikker og Mål, der vil føre til det Bedst Mulige Liv for alle på Jorden.

I like this Goal and agree 100%

Bank Systemet

I det Ligeværdige Penge System vil Banksystemets Infrastruktur blive det Logistiske System, der Styrer og Fordeler ressourcer og varer til Hvert Enkelt Individ i Verden på Lige Fod. Og dit bankkort vil blive dit Livs Kort, som du vil anvende hver gang du trækker Varer og Tjenesteydelser fra det Globale Livs Støtte System. Det Logistiske System vil sørge for, at hver person modtager deres retfærdige afgifter og vil samtidig forhindre misbrug og udnyttelse. Hver person vil have adgang til det Globale System for at kunne gennemgå den aktuelle Status af de Disponible Ressourcer og at stemme om en effektiv distribution og fordeling - og til at kunne placere præference valg og komme med forslag.

I like this Goal and agree 100%

Stewardship

Within an Equal Money system it will be recognized that Humans are a part of the Ecosystem they live in. The word 'eco' stands for 'home' - and thus, each human will be responsible for maintaining the Balance and Harmony within their home, within their Ecosystem. This involves the Monitoring of the Well-Being of the Plants and Animals within one's Environment and to Intervene when Disharmony occurs as a result of Human Impact, so that a new Equilibrium can be established.

I like this Goal and agree 100%

Become an Activist for Life and Global Transformation