Equal Money System

The Equal Money System (EMS) is a research and development Project to formulate and investigate responses to general policies that affect the day to day life on Earth as to lifestyle for human, animal and plant. This project is managed and directed under the auspices of the Equal Life Foundation, a Non-Profit Organization, constituted under South African Law, duly audited as per legal requirements. Please support this NPO – either by donating or buying products from our online store.

Economist's Journey to Life

Vote on these Goals

Voting is anonymous.
Comments are moderated.

Sveikatos Apsauga

Sveikatos Apsauga Piniginės Lygybės Sistemoje stebės visų žmonių, gyvūnų ir augalų maisto režimą, taip pat gydymo ir diagnostikos režimą, kur pagrindinis tikslas bus užtikrinti optimalų visų gyvybės rūšių egzistavimą. To pasekmėje mes sukursime tikrą mokslą kurio siekis bus sveikas pasaulis su nuostata: geriausias vaistas – tai prevencija.

I like this Goal and agree 100%

Maistas

Pinigės Lygybės Sistemoje maisto gamybos dėmesys bus nukreiptas į visų sveiką gyvenimo būdą su tikslu užtikrinti Ilgaamžiškumą.

I like this Goal and agree 100%

Mokslas

Mokslas Piniginės Lygybės Sistemoje bus paremtas principu kuris sieks nukreipti gyvenimą link pilno pasitenkinimo Išlaikant pusiausvyrą ir kur laimė bus kokybiško gyvenimo atspindys.

I like this Goal and agree 100%

Išsilavinimas

Išsilavinimas Piniginės Lygybės Sistemoje užtikrins tai jog kiekvienas žmogus taptu sąmoningu bei atsakingu žmonių rasės nariu kuris gyvens pilnavertį, laimingą ir džiaugsmingą gyvenimą. Piniginė Lygybė tai pat užtikrins jog kiekvienas pilietis būtų veiksmingai išlavintas gyventi harmonijoje su gyvūnais, augalais ir visa jį supančia aplinka.

I like this Goal and agree 100%

Demokratija

Demokratija Piniginės Lygybės Sistemoje praktiškai Įtrauks kiekvieną pasaulio gyventoją balsuoti visais kasdienį gyvenimą lemiančiais aspektais ir nei vienas politikas neturės Įgaliavimų priimti sprendimams. Politikai funkcionuos tik kaip administratoriai Įgyvendinantys žmonių valią.

I like this Goal and agree 100%

Energija

Piniginės Lygybės Sistema sumažins neatsinaujinančių energijos išteklių naudojimą 95% panaikindama pelno motyvą ir pakeisdama jį su veiksmingos bei geriausios įmanomos kokybės produktų gamyba, kurie bus prieinami visiems. Visa papildomai reikalinga energija bus Išgaunama iš atsinaujančių energijos šaltinių.

I like this Goal and agree 100%

Laisvė

Piniginės Lygybės Sistema pripažins ir leis religinę laisvę tol kol Ji nekliudys gyvenimo teisėms ir saugumui bei lygiam resursų paskirstymui, taip pat išsilavinimui ir visų gyvybės formų gyvenimo būdui.

I like this Goal and agree 100%

Gyvenimo Tobulinimas

Piniginės Lygybės Sistema savo tikslu laiko nešališką duomenų registravimą, įvykių bei istorijos raportavimą kur pradinis taškas tai jog iš tų įvykių pasimokytume ir taip tobulintume visų būtybių šioje žemėje gyvenimą; studijuodami bei kritiškai tyrinėdami kokiais būdais žmonija kaip grupė galėtų koegzistuoti tarpusavyje ir su visomis kitomis būtybėmis šioje žemėje.

I like this Goal and agree 100%

Gerovė

Piniginės Lygybės Sistema išstudijuos psichologinę žmonių būseną tam kad užtikrinti gyvenimą kuriame neegzistuotų baimė. Dėmesys bus nukreiptas į tai jog žmonės gyventų pilnavertį ir pilną džiaugsmo gyvenimą tuo pat metu garantuojant jog savi-pasitenkinimas nežalotų nei vienos kitos gyvos būtybės ar aplinkos. Visa tai tam kad užtikrinti žemės resursų užtektinumą ateinančių kartų mėgavimuisi.

I like this Goal and agree 100%

Technologija

Piniginės Lygybės Sistemos dėmesys bus informacinių technologijų tobulinimas iki aukščiausio įmanomo lygio ir taip pat bus pasirūpinta jog visi turėtų lygias galimybes joms įsigyti - visa tai tam kad užtikrinti veiksmingą būtinybių pertvarkymą, kaip pavyzdžiui, augalų naudojimą popieriaus gamyboje. Leidybos industrija persikels į elektroninę erdvę prie kurios visi turės vienodą priėjimą taip užtikrinant kiekvieno žmogaus galimybę aktyviai dalyvauti ir tirti kiekvieną visuomeninį procesą bei priimamus sprendimus įtakojančius bendrą gyvenimą. Čia dėmesys bus nukreiptas į sprendimus kurie nesukeltų žmonėms baimės.

I like this Goal and agree 100%

Gamyba

Piniginės Lygybės Sistemoje VISŲ būtinybių ir prietaisų gamyba bus aukštesniojo išsilavinimo programos dalis funkcionuojanti kaip praktinė stažuotė. Po mokslo baigimo darbas bei tolimesnis studijavimas, nukreiptas metodų kaip pagerinti gyvenimo kokybę atradimui, bus laisvas kiekvieno pasirinkimas. Savanoriai įneš savo indėlį į meistriškumo vystymą tobulinant gyvenimą žemėje taip tobulindami ir savi-realizuodami patys save.

I like this Goal and agree 100%

Atnaujinimas

Piniginės Lygybės Sistemos nuostatos ir tikslai bus kartas nuo karto atnaujinami tam kad užtikrinti jų maksimalų veiksmingumą taip užsitikrinant geriausius įmanomus rezultatus tobulinant visų gyvenimą šioje žemėje.

I like this Goal and agree 100%

Bankininkystė

Piniginės Lygybės Sistemoje bankinės sistemos infrakstruktūra taps logistine sistema, kuri valdys ir paskirstys resursus ir prekes lygybės pagrindu visiems individams šioje žemėje. Jūsų banko kortelė taps jūsų gyvybės kortele, kurią jūs perbrauksite kiekvieną kartą imdami prekes ir paslaugas iš globalinės gyvybės resursų sistemos. Logistinė sistema pasirūpins jog visi gautų tai kas jiems teisiškai priklauso ir taip pat užtikrins jog nebūtų piktnaudžiavimo ar išnaudojimo. Priėjimą prie globalinės sistemos turės kiekvienas asmuo kur visada galės pasižiūrėti į dabartinį esančių resursų statusą, balsuoti už tinkamą resursų paskirstymą ir alokaciją - bei pateikti asmeninių pageidavimų užklausimus ir pasiūlymus.

I like this Goal and agree 100%

Valdymas

Piniginė Lygybės Sistemoje bus pripažintas faktas jog žmogus yra ekosistemos, kurioje jis gyvena, dalis. Žodis "eko" reiškia "namai", todėl kiekvienas žmogus bus atsakingas už harmonijos ir balanso palaikymą savo namuose, savo ekosistemoje. Ši atsakobymė apims augalų bei gyvūnų, savo aplinkoje, gerbūvio stebėjimą bei priežiūrą ir taip pat intervenciją tuomet kai pasireiškia disharmonija dėl žmonių daromos įtakos taip atstatant pusiausvyrą tarp visų gyvybės formų.

I like this Goal and agree 100%

Become an Activist for Life and Global Transformation