Equal Money System

The Equal Money System (EMS) is a research and development Project to formulate and investigate responses to general policies that affect the day to day life on Earth as to lifestyle for human, animal and plant. This project is managed and directed under the auspices of the Equal Life Foundation, a Non-Profit Organization, constituted under South African Law, duly audited as per legal requirements. Please support this NPO – either by donating or buying products from our online store.

Economist's Journey to Life

Vote on these Goals

Voting is anonymous.
Comments are moderated.

Gezondheidszorg

De Gezondheidszorg in het Gelijk Geldsysteem zal het Voedings-, Behandelings- en Diagnostische Patroon van Elk Mens bijhouden om de Totstandkoming van een optimaal leven te verbeteren. Dit zal resulteren in Werkelijke Wetenschap, waarbij een Gezonde Wereld gecreëerd wordt die zich richt op Preventie als Beste Medicijn.

I like this Goal and agree 100%

Voeding

De Productie van Voedsel in het Gelijk Geldsysteem richt zich op een Efficiënt Gezond Leven voor allen met als uitkomst een Langdurig Leven.

I like this Goal and agree 100%

Wetenschap

In een Gelijk Geldsysteem zal de wetenschap zich middels het Principe van 'het afstemmen van de Levenservaring' toeleggen op voortdurende vervulling en Blijdschap voor iedereen, in de zin van Levenskwaliteit.

I like this Goal and agree 100%

Onderwijs

Onderwijs in een Gelijk Geldsysteem zal ieder mens voorbereiden om een Bewust en Verantwoordelijk Deel van het Menselijk Ras te zijn dat een vervuld en Buitengewoon Leven van Volmaaktheid, Gelukzaligheid en Plezier leidt. Gelijk Geld zal iedere burger ervan verzekeren effectief opgeleid te zijn om in harmonie te leven met Planten, Dieren en de natuurlijke omgeving in het algemeen.

I like this Goal and agree 100%

Democratie

Democratie in een Gelijk Geldsysteem zal Elke Bewoner van de Wereld Praktisch betrekken bij het Stemmen op Elk Aspect dat het Dagelijkse Leven zal beïnvloeden. Geen enkele Politicus zal enige Macht hebben om Besluiten te nemen. Politici zullen enkel Functioneren als Administrateurs die de Wil van de Mensen uit zullen voeren.

I like this Goal and agree 100%

Energie

Het Gelijk Geldsysteem zal het verbruik van niet-vernieuwbare energiebronnen met 95% reduceren door het winst-motief te verwijderen en deze te vervangen met het gaan produceren van effectieve producten van de hoogst mogelijke kwaliteit voor iedereen en de behoefte naar energie met vernieuwbare energie bronnen te supplementeren.

I like this Goal and agree 100%

Vrijheid

Het Gelijk Geldsysteem zal de Vrijheid om Religieuze Groeperingen te vormen toestaan, zolang deze niet het Recht op Leven, Bescherming en de Gelijke Verdeling van Middelen belemmeren of de Voldoening, Educatie en Levensstijl van Elk Levend Wezen op Aarde in de weg staan.

I like this Goal and agree 100%

Levens-Perfectionering

Het Gelijk Geldsysteem staat alleen onpartijdige Registratie en Rapportering van Gebeurtenissen en Geschiedenis toe, met als Startpunt dat we kunnen Leren van Gebeurtenissen met het Doel om het Leven van een Ieder te Perfectioneren; dit door het opleiden en Kritisch Onderzoeken hoe de Mensheid als een Groep het Beste Naast Elkaar kan Leven samen met Alle Andere Levende Wezens op Aarde.

I like this Goal and agree 100%

Welzijn

Het Gelijk Geldsysteem zal het Psychologische Welzijn van Mensen bestuderen om een Angstvrije Levensstijl te Verzekeren. De focus ligt op het Ondersteunen van Leven om Vervulling en Blijdschap Praktisch te Leven op Manieren waar Zelfbevrediging geen enkel Levend Wezen of de Omgeving zal Schaden. Dit is om de voortzetting van de Aarde als een Effectieve Hulpbron voor het Plezier van Toekomstige Generaties te Verzekeren.

I like this Goal and agree 100%

Technologie

Het Gelijk Geldsysteem zal zich richten op de Ontwikkeling van Informatietechnologie op het Meest Geavanceerd Mogelijke Niveau en op het verwerven van dergelijke Technologieën voor iedereen - om hierdoor een duurzame herinrichting te verzekeren van de benodigdheden - bijvoorbeeld - planten voor het gebruik van papier. De Uitgeverij-industrie zal zich Veranderen naar een Elektronische Weg om samen te vallen met Gelijke Beschikbaarheid van Technologie, om het voor Elk Persoon Mogelijk te maken om actief in elk besluit/beleid te Participeren en zelf elk besluit/beleid te Onderzoeken wat het Leven in het Algemeen Beïnvloed - met de nadruk dat het een Oplossing is zonder angst.

I like this Goal and agree 100%

Productie

In het Gelijk Geldsysteem zal het produceren van ALLE Noodzakelijkheden en Nodige Apparaten deel uitmaken van het Hoger Onderwijs Curriculum dat functioneert als een Praktijkgerichte Stage. Na afronding van dit onderwijs zal alle Arbeid en Onderzoek naar het Verbeteren van de Ervaring op aarde op Vrijwillige Basis geschieden. Vrijwilligers zullen Bijdragen in de Ontwikkeling van Uitmuntendheid door het Leven op Aarde te Perfectioneren als Deel van hun Zelfvoldoening in het Leven – ten Dienste van het Leven.

I like this Goal and agree 100%

Actualisatie

Het Beleid/Programma en de Doelen in het Gelijk Geldsysteem zullen van tijd tot tijd worden aangepast om zo de Hoogst mogelijke Effectiviteit in het Beleid en Doelen te bereiken die op die manier zullen leiden tot het Best Mogelijke Leven op Aarde voor iedereen.

I like this Goal and agree 100%

Bankwezen

In het Gelijk Geldsysteem, zal de Infrastructuur van het Banksysteem veranderen in een Logistiek Systeem dat bronnen en goederen organiseert en op Gelijke Basis aan Elk Individu in de Wereld toebedeelt. De Bankpas zal jouw Levenskaart worden, die elke keer gebruikt wordt wanneer je Goederen en Dienstverleningen afneemt van het Globale Levensondersteuningssysteem. Het logistieke Systeem zal ervoor zorgen dat elk persoon zijn rechtmatige deel krijgt en tegelijkertijd misbruik en exploitatie voorkomt. Elk persoon zal toegang hebben tot het Globale Systeem om hun huidige Status van Beschikbare bronnen te bekijken en te kunnen stemmen op effectieve distributie en plaatsing van de Beschikbare bronnen - evenals om voorkeuren en suggesties in te geven.

I like this Goal and agree 100%

Rentmeesterschap

In een Gelijk Geldsysteem wordt erkend dat Mensen een deel zijn van het Ecosysteem waarin zij leven. Het woord 'eco' staat voor 'thuis' - en daarom, zal elk mens verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van Balans en Harmonie in hun eigen huis, in hun eigen Ecosysteem. Dit houdt in dat er Toezicht gehouden wordt op het welzijn van Planten en Dieren in ieder zijn Omgeving en om in te grijpen wanneer er Disharmonie optreedt als het gevolg van Menselijk Handelen, zodat er een nieuw Evenwicht kan worden gevestigd.

I like this Goal and agree 100%

Become an Activist for Life and Global Transformation