Equal Money System

The Equal Money System (EMS) is a research and development Project to formulate and investigate responses to general policies that affect the day to day life on Earth as to lifestyle for human, animal and plant. This project is managed and directed under the auspices of the Equal Life Foundation, a Non-Profit Organization, constituted under South African Law, duly audited as per legal requirements. Please support this NPO – either by donating or buying products from our online store.

Economist's Journey to Life

Vote on these Goals

Voting is anonymous.
Comments are moderated.

Zdravotná Starostlivosť

Zdravotná starostlivosť v Systéme Rovnakých Peňazí bude sledovať Stravovací režim, Preverovací režim a Liečebný režim Každého Človeka, Zvieraťa a Rastliny za účelom zvýšenia optimálnosti Všetkého živého. To bude výsledkom Skutočnej vedy - Vytvárať Zdravý Svet zameraný na Prevenciu ako tú Najlepšiu Kúru.

I like this Goal and agree 100%

Strava

Produkcia stravy v Systéme Rovnakých Peňazí bude zameraná na Efektívne a Zdravé Žitie pre Všetkých s výsledkom Vysokého Veku.

I like this Goal and agree 100%

Veda

Veda v Systéme Rovnakých Peňazí bude zameraná na princípe Smerovať Životnú Skúsenosť Všetkým pre Trvalo Naplnené, Šťastné a teda Kvalitné žitie.

I like this Goal and agree 100%

Vzdelanie

Vzdelanie v Systéme Rovnakých Peňazí pripravý každého Človeka ako Seba si Vedomú, Zodpovednú súčasť Ľudskej Rasy , ktorá žije Naplneným a mimoriadne Nadštandartným Životom Excelentnosti, Šťastia a Zábavy. Systém Rovnakých Peňazí zaručí, že každý Občan je Efektívne Vzdelaný na Súladné Žitie s Rastlinami, Zvieratami a Celkovým okolím.

I like this Goal and agree 100%

Demokracia

Demokracia v Systéme Rovnakých Peňazí praktickým spôsobom Zapojí každého občana Sveta do Hlasovania na každom Aspekte, ktorý ovplyvňuje Dennodenný Život, a žiadny Politici nebudú mať Právomoc na Uskutočňovanie Rozhodnutí. Politici budú Fungovať len ako Administrátori, ktorý budú Uplatňovať Voľby Ľudu.

I like this Goal and agree 100%

Energia

Systém Rovnakých Peňazí obmedzí použitie Zdrojov Ne-Obnoviteľnej Energie na 95% a to Odstránením Motívu Ziskov a Nahradením Výrobou Efektných Produktov Najvyššej Kvality, ktoré budú k Dispozícii všetkým Rovnako, Dodávaním Energie zo Zdrojov Obnoviteľnej Energie.

I like this Goal and agree 100%

Sloboda

Systém Rovnakých Peňazí dovolí Náboženskú Slobodu Spolkov v prípade, že táto nebude Brániť právo na Život a Ochranu, Distribúciu zdrojov, alebo zabraňovať Naplnenie, Vzdelanie a Životný Štíl Akejkoľvek Živej Bytosti na Zemi.

I like this Goal and agree 100%

Zlepšovanie Života

Systém Rovnakých Peňazí Dovolí Len Objektívne Držanie Záznamov Udalostí a Histórie, so Začiatočným bodom Poučenia sa a Zámerom Zlepšenia Života pre Všetkých; Vo Vzdelávaní a Kritickom Vyšetrovaní toho, ako Ľudstvo ako Spolok môže čo Najlepšie Nažívať Vzájomne a s Všetkými Ostatnými Živými tvormi na Zemi.

I like this Goal and agree 100%

Životná Pohoda

Systém Rovnakých Peňazí bude Študovať Psychologickú Pohodu ľudí pre Zabezpečenie Životného štýlu bez Strachu. Zamerané bude na Podporu praktického Naplnenia Života a Šťastia, pri ktorom Seba-uspokojenie nebude Ubližovať žiadnej Živej Bytosti, alebo Prostrediu. A to Na Zaistenie Kontinuity Zeme ako Efektného Zdroja pre Potešenie Budúcich Generácií.

I like this Goal and agree 100%

Technológia

Systém Rovnakých Peňazí bude Zameraný na Vytvorenie Informačnej Technológie v Najpokročilejšom-možnom Stupni, a Dosiahnutie takejto Technológie pre Všetkých zaistí - udržanie presmerovania požiadaviek, ako napríklad : Rastlín používaných na výrobu papiera. Tlačiarenský priemysel sa presunie na Elektronický - zhodujúci sa s Možnosťami dobovej Technológie a Umožňujúci každej Osobe Aktívne sa Zúčastňovať a Skúmať každé Konanie a Rozhodnutie , ktoré má Dopad na celkové žitie, s dôrazom na bezpečné Riešenia.

I like this Goal and agree 100%

Výroba

V Systéme Rovnakých Peňazí, Výroba Všetkých Potrieb a Prístrojov bude tvoriť súčasť vyššieho Učebného Plánu fungujucého ako Praktická Stáž. Po Výuke, všetky Práce a Výskum na Zdokonalenie Životnej Skúsenosti na Zemi budú na Základe Dobrovoľnej Účasti. Dobrovoľňíci budú Prispievať k Vytvoreniu Dokonalosti Zlepšovania Života na Zemi ako súčasť Svojho petešenia pre Život - bytím v Službách Životu.

I like this Goal and agree 100%

Všetko Načas

Vyhlásenie Pravidiel Systému Rovnakých Peňazí bude z času na čas Upravované za účelom Dosiahnutia Najefektívnejších Pravidiel a Cieľov, ktoré povedú k Najlepšie-možnému Životu na Zemi.

I like this Goal and agree 100%

Bankovníctvo

V Systéme Rovnakých Peňazí sa z Infraštruktúry Bankového Systému stane Zásobovací Systém, ktorý riadi a Prideľuje Zdroje a Tovar pre Každého Jedinca na Svete v Rovnomernom Pomere. A z Tvojej Bankovej Karty sa stane Životná Karta, ktorú použiješ zakaždým, keď si Vyberieš Tovar, alebo Službu z Globálneho, Života-podporujúceho Systému. Zásobovací Systém Zaistí, že všetky Osoby obdržia Presné Dávky a popri tom Zabráni Zneužívanie a Zlé Zaobchádzanie. Každá Osoba bude mať v Prístupnosti Aktuálne Zhodnotenie dosažiteľných Zdrojov Globálneho Systému a popri tom Voliť pre Efektívnu Distribúciu a Umiestnenie - ako aj na Uprednostňený Výber a Návrhy.

I like this Goal and agree 100%

Stewardship

Within an Equal Money system it will be recognized that Humans are a part of the Ecosystem they live in. The word 'eco' stands for 'home' - and thus, each human will be responsible for maintaining the Balance and Harmony within their home, within their Ecosystem. This involves the Monitoring of the Well-Being of the Plants and Animals within one's Environment and to Intervene when Disharmony occurs as a result of Human Impact, so that a new Equilibrium can be established.

I like this Goal and agree 100%

Become an Activist for Life and Global Transformation