Equal Money System

The Equal Money System (EMS) is a research and development Project to formulate and investigate responses to general policies that affect the day to day life on Earth as to lifestyle for human, animal and plant. This project is managed and directed under the auspices of the Equal Life Foundation, a Non-Profit Organization, constituted under South African Law, duly audited as per legal requirements. Please support this NPO – either by donating or buying products from our online store.

Economist's Journey to Life

Vote on these Goals

Voting is anonymous.
Comments are moderated.

Zdravstvo

V Enakovrednem denarnem sistemu bomo v zdravstvu sledili prehranjevalnemu režimu, režimu zdravljenja in režimu diagnosticiranja vsakega človeka, živali in rastline, za optimalno življenja. Posledični rezultat tega bo prava znanost, s katero bomo zagotavljali zdrav svet in se osredotočali na preventivo, kot najboljšemu zdravilu.

I like this Goal and agree 100%

Prehrana

S pridelavo hrane v Enakovrednem denarnem sistemu bomo podpirali učinkovito in zdravo življenje za vse, s posledično dolgo življensko dobo.

I like this Goal and agree 100%

Znanost

V znanosti se bomo v Enakovrednem denarnem sistemu osredotočali na usmerjanje življenjske izkušnje v trajno zadovoljstvo in srečo ob kakovostnem življenju za vse.

I like this Goal and agree 100%

Izobrazba

Skozi izobraževanje v Enakovrednem denarnem sistemu bomo pripravili vsakega človeka, da postane samo-zaveden, odgovoren del človeške rase, ki živi izpopolnjeno in izjemno življenje odličnosti, sreče in zabave. Zagotovili bomo, da bo vsak prebivalec učinkovito izobražen za življenje v skladju z rastlinami, živalmi in okoljem na splošno.

I like this Goal and agree 100%

Demokracija

Demokracija v Enakovrednem denarnem sistemu bo vsakega prebivalca sveta praktično vključevala v volitve o vsakem stališču, ki bo vplivalo na vsakodnevno življenje. Politiki ne bodo imeli moči sami odločati in bodo delovali le kot skrbniki, ki izvršujejo voljo ljudi.

I like this Goal and agree 100%

Energetika

V Enakovrednem denarnem sistemu bomo porabo neobnovljivih virov energije zmanjšali do 95 %, saj bomo koncept dobička odstranili in ga zamenjali z izdelavo učinkovitih izdelkov najboljše možne kakovosti, ki bodo dostopni vsem enakovredno, zdajšnji energetski viri pa bodo nadomeščeni z obnovljivimi.

I like this Goal and agree 100%

Svoboda

V Enakovrednem denarnem sistemu bo dovoljena svoboda verskega združevanja, dokler to ne ovira pravice do življenja, zaščite in enakovredne porazdelitve dobrin ter izpopolnitve, izobrazbe in življenskega sloga vsakega živega bitja na Zemlji.

I like this Goal and agree 100%

Izpopolnjevanje življenja

V Enakovrednem denarnem sistemu bo dovoljeno le nepristransko beleženje dogodkov in zgodovine, zato da bi se iz njih učili in izpopolnjevali življenje za vse, z izobrazbo in kritičnim preučevanjem tega, kako lahko človeštvo kot skupina so-obstaja s sabo in vsemi ostalimi živimi bitij na Zemlji.

I like this Goal and agree 100%

Dobrobit

V Enakovrednem denarnem sistemu bomo preučevali psihološko dobro počutje ljudi, da bi zagotovili življenje brez strahu. Poudarek bo na podpori življenja in njegovi praktični izpopolnitvi in sreči na načine, kjer samo-zadoščenje ne škoduje nobenemu živemu bitju ali okolju. S tem bomo ohranili Zemljo kot primeren kraj za dobro počutje bodočih generacij.

I like this Goal and agree 100%

Tehnologija

V Enakovrednem denarnem sistemu se bomo osredotočili na razvoj informacijske tehnologije na najnaprednejši možni ravni, ter na dostopnost le-te vsem. Tako bo zagotovljena preusmeritev potreb k vzdržnosti, na primer z odpravo potreb po rastlinah za papir. Založniška industrija se bo prenesla na elektronske medije zaradi enakovredne dostopnosti te tehnologije, ki omogoča vsakemu človeku aktivno sodelovanje in raziskovanje vsake politike in odločitve, ki vpliva na življenje na splošno, s poudarkom na rešitvah, ki odpravljajo strah.

I like this Goal and agree 100%

Proizvodnja

V Enakovrednem denarnem sistemu bo izdelava VSEH potrebščin in naprav del višjega učnega načrta, ki bo deloval kot praktično pripravništvo. Po izobrazbi bo vso delo in raziskovanje za izboljšanje izkušnje na Zemlji osnovano na prostovoljstvu. Prostovoljci bodo prispevali k razvoju odličnosti in popolnosti življenja na Zemlji kot del življenjske samo-izpopolnitve – v skrbi za življenje.

I like this Goal and agree 100%

V koraku s časom

Politika in cilji Enakovrednega denarnega sistema bodo od časa do časa izboljšani, da bomo zagotovili večjo učinkovitost pri doseganju najboljšega možnega življenja za vse na Zemlji.

I like this Goal and agree 100%

Bančništvo

V Enakovrednem denarnem sistemu bo infrastruktura bančnega sistema postala logistični sistem, ki bo upravljal in razporejal surovine in dobrine vsakemu prebivalcu sveta enakovredno. Bančna kartica bo postala življenjska kartica, ki jo bomo uporabili vsakič, ko bomo prejeli dobrine in storitve iz globalnega življensko-podpornega sistema. Logistični sistem bo zagotovil, da vsak človek prejme svoje pravične prejemke, hkrati pa bo preprečil zlorabo in izkoriščanje. Vsak človek bo imel dostop do globalnega sistema, kjer bo lahko pregledal trenutno stanje razpoložljivih dobrin in glasoval o učinkoviti porazdelitvi in dodelitvi le-teh, ter postavil prednostne izbire in podal predloge.

I like this Goal and agree 100%

Skrbništvo

Enakovredni denarni sistem bo deloval na spoznanju, da smo ljudje del ekosistema, v katerem živimo. Beseda 'eko' predstavlja 'dom', zato bo vsak človek odgovoren za vzdrževanje ravnovesja in harmonije v svojem domu, v svojem ekosistemu. To vključuje spremljanje dobrega počutja rastlin in živali v našem okolju in posredovanje, kadar pride do neravnovesja, kot posledice človeškega vpliva, da se lahko le-to ponovno vzpostavi.

I like this Goal and agree 100%

Become an Activist for Life and Global Transformation